Pazar Araştırmaları saha Organizasyonları

 • Tüketici Araştırmaları
 • Ürün Testleri Uygulaması
 • İmaj Araştırmaları
 • Reklam Etkinlik Araştırmaları
 • Ürün Tanıtım ve Dağıtım Organizasyonları
 • Market - Stand Çalışmaları
 • Market Ürün Sayım Çalışmaları
 • Omnibus Araştırmaları
 • Derinlemesine Görüşmeler
 • Grup Toplantıları Organizasyonu
 • Envanter Çalışmaları


Sosyal ve Siyasal Araştırmalar

 • Seçmen Eğilimleri Araştırmaları
 • Seçim Aklı Araştırma Modeli